Tepelná čerpadla Panasonic

O programu    Zelená úsporám          energy-efficiency-154006_1280

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond”), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „program”) je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:  NETERNITY.CZ-(NOVA-ZELENAUSPORAM.CZ---icon-set)-ver.1_03

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:    NETERNITY.CZ-(NOVA-ZELENAUSPORAM.CZ---icon-set)-ver.1_18

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než

 • 1.1. 2014 – platí pro podprogram rodinné domy, v podoblasti A.0 je rozhodným datem 1. 1. 2015
 • 1.1. 2015 – platí pro podprogram bytové domy

Únor 22, 2016
by elektropesek
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová řada tepelných čerpadel – Generace H

Nová řada tepelných čerpadel – Generace H

 

1. Nový design
bílý, čtvercový design bez viditelných šroubků. Moderní dálkové ovládání.
 Jednoduché ovládání
 • Regulátor se nyní nachází na přední straně
 • Snadný přístup k částem a snadná instalace tím, že všechna potrubí jsou v jedné řadě
 • Nové dálkové ovládání s plnou  širokoúhlou obrazovku a nové funkce (je třeba doplňkový PCB: CZ-NS4P)
 • Lze připojit další teplotní čidlo

Kompaktní a volný prostor

 • Větší hodnotu v 1 malém prostoru:
 • Vodní filtr (snadný přístup a rychlý klip technologie)
 • Uzavírací ventil zahrnut
 • zahrnut snímač průtoku
 • 3 cestný ventil  (volitelně CZ-NV1 vnitřního prostoru)

1. Průtokový snímač / 2 . 3 cestný ventil (volitelný kit) / 3. Filtr a uzavírací armatury / 4. Pipes v řadě / 5. tankové / 6. prostorové vytápění / 7. Přívod vody


2. Advanced Control
Snadné použití
Nové dálkové ovládání s plnou  3,5 ” širokou podsvícenou obrazovkou.Menu v 10 dostupných jazycích (EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PO, SW, NO, DK)

Relocation Dálkové ovládání může být přemístěna do jiné místnosti.


3. Lepší účinnost & Hodnota
A ++ / A ++

 • 3 a 5 kW meet Sep’19 regulace ErP jako A +++
Nové příslušenství

3 trojcestný ventil připraven CZ-NV1 (volitelně z vnitřního prostoru)
1. 3 trojcestný ventil / 2. Přívodní potrubí Sestava / 3. Výstupní potrubí Sestava A / 4. Výstupní potrubí Sestava B
Uzavírací ventil (v ceně)
1. Uzavírací ventil / 2. Vodní filtr součástí
Volitelný PCB (CZ-NS4P)
Díky této nové desce můžete také spravovat jednu nebo více funkcí, jako je níže: SG Ready, 0 – signál potřeby 10 V, 2-zóny ovládání funkcí (čerpadlo + směšovací ventil), solární a externí spínač (Heat / Bezva).